Doe ik iets fout?

In de rij van ‘leren conflicteren’!

Leven

schuldgevoel

Soms kun je in een dialoog het drukkende gevoel krijgen iets fout te doen. Dat gevoel gedraagt zich dan als een never-ending-mobile-ringtone, kortom een ernstige stoorzender in het gesprek.

Wat kan er aan de hand zijn?

Aangeleerde gevoelens van vroeger zijn getriggerd. Mogelijk met als kettingreactie dat je je voelt als een onbeholpen kind die op beschamende wijze iets fout heeft gedaan. En zich schuldig voelt. Maar ook niet meer weet hoe het verder moet.

Hoe kan die trigger in werking komen?

Dat ligt aan de vroegere ervaringen. Maar in onderhavig voorbeeld kan dat zijn door dominante mensen. Je gesprekspartner drijft dan met grote kracht zijn mening voort en wil jou in je ideeen een definitief halt toeroepen.

Hoe om te buigen naar iets positiefs?

Zie kritiek als ‘must’ voor jouw eigen ideeenontwikkeling. Jouw mindset (als je er mee leert dealen) wordt er sterker door, je idee aangescherpt en realistischer…

View original post 86 woorden meer

Advertenties

Over kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid wordt gewoonlijk beschreven als weinig beschermd tegen beschadiging.

Maar de mens die zich bewust kwetsbaar opstelt is daartoe in staat vanwege een sterk gestel. Die durft onzekerheden laten zien en daardoor af en toe anderen over zich heen te krijgen. Die heeft kwaliteiten om bijvoorbeeld verkenningen te doen, een vroege vogel te zijn of zoals het sneeuwklokje koude te trotseren.

Kwetsbaarheid is de mate van schade aan een gegeven risico-element of een verzameling van zulke elementen, voortvloeiend uit het optreden van een natuurlijk verschijnsel van een gegeven grootte en weergegeven op een schaal van 0(= geen schade) tot 1(= total loss)
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/kwetsbaarheid

Het gevaar van zich kwetsbaar opstellen is getroffen te worden. Wie zich bewust kwetsbaar opstelt is iemand die ‘gekwetst worden’ niet uit de weg gaat, omdat hij weet dat hij daar mee om kan gaan.

Kwetsbaarheid wordt ook wel genoemd zwakheid, breekbaarheid, broosheid, dunheid, fijnheid, slapheid, teerheid, broosheid, zachtheid,
gevoeligheid, vatbaarheid.

Bij het spel ‘bridge’ kan kwetsbaar zijn extra premies opleveren, maar ook grotere verliezen wanneer het contract down is gegaan. Want na een spel gewonnen te hebben wordt men dan onderworpen aan een andere puntentelling die verlies zwaarder bestraft en winst sterker beloont. Dit lijkt wat op ‘hoge bomen vangen veel wind’.

Waarom zou je je kwetsbaar willen opstellen?

Kiezen is weglaten

kiezen 1

wat en hoe kiezen?

Kiezen is niet moeilijk als je precies weet waar je uiteindelijk heen wilt. Je hebt dan een ijkpunt, iets waar je je keuze aan af kunt meten.

Kiezen is het op ervaring, vermoeden of goed geluk uitsluiten van mogelijkheden.

Kiezen is wegstrepen, weglaten van wat onnodig is.

Kiezen geeft ruimte.

Laat jezelf telkens uit twee zaken kiezen.

Gij zult niet kiezen

Feedback: niet verbeteren, maar ontdekken!

Naar: De ontdekking van het langzame leven, Sten Nadolny, blz. 118.

John vraagt zich af of er in de toekomst geen oorlogen
meer zullen zijn en of er eeuwige vrede kan komen.

Dr. Orme, zijn meester, begon er uit zichzelf over:

De mensheid zou leren, meende hij.
Zij leerde iets lanzamer dan hij had verondersteld.
Dat komt

Doordat de capabelen onder ons
het weinige van de wereld dat zij kennen
voortdurend proberen te veranderen.

Op een dag zullen zij de wereld ontdekken
in plaats van haar te verbeteren.

En niet meer vergeten wat ze al hebben
ontdekt.

ontdekken 3

 

Ergernis

Ergernis is een vorm van prikkelbaarheid. Je raakt uit je comfortzone. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je je in een hoek laat plaatsen waarin je niet wilt staan of als een ander constant zijn/haar afspraken niet nakomt.

Het kan gebeuren dat de ander zich zo keert en toont, dat je de aandacht geheel op jezelf, je ergernis focust. Het geprikkeld zijn kan alle hoeken en gaten vullen. Effect is dat je dan weinig ruimte overhoudt om daadwerkelijk te zien wat de ander bezighoudt.

Valkuilen bij reactie?

– in de ‘ouderrol’ stappen
– betuttelen
– veroordelen
– negeren
– in de ‘kindrol’ stappen
– je gekwetst voelen

Wat kun je doen?

– vraag de ander naar zijn/haar bedoeling
– vraag de ander hoe hij/zij het e.e.a. wil aanpakken
– geef, als dat speelt, een opdracht terug
– benoem wat je niet prettig vindt en hoe je het wilt hebben

ergernis 9

Feedback: ongecontroleerd boos?

Kenmerken
– fors tekeergaan
– je woede geheel laten gaan
– er geen zeggenschap meer over hebben
– neiging tot heftige lichaamsbewegingen

Wat is er aan de hand?
– je sturende deel (volwassenen rol) heeft geen grip meer op het woedende (kindrol)
– het echte zelf (kindrol) voelt scherp, maar interpreteert soms verkeerd
– er ontstaat paniek
– je gevoel voor rechtvaardigheid wordt op de proef gesteld
– woede wordt een overlevingstechniek die zich tegen je keert

Welke effecten heeft het?
– anderen voelen zich door jou overrompeld
– voor jezelf is het belastend
– je gooit je goede naam te grabbel
– je verliest je waardigheid
– je doet jezelf tekort

Hoe ga je om met een woedend persoon?
– zorg eerst voor je eigen veiligheid
– zeg op enig moment: ik zie dat je je benadeeld voelt
– zeg: wat kan ik voor je doen?

Wat als je zelf zo boos bent?
– erken dat je jezelf gekwetst voelt
– zoek uit waardoor en wat het precies is
– troost jezelf vanuit de volwassen rol (‘het komt wel weer goed’)
– ga even wandelen
– ga even naar het toilet om af te koelen
– kijk op enig moment, wat je er van kunt leren

woede 2

Als we woedend zijn gaat onze mond altijd wagenwijd open.
Alles wat we opgekropt hebben, wat we al veel eerder hadden willen zeggen braakt zich dan een weg naar buiten. Maar omdat dat niet in een keer kan, ontploffen we bijna.

Deze blog is gestoeld op ecleticisme

eclecticisme

 

 

 

 

Eclecticism is a conceptual approach that does not hold rigidly to a single paradigm or set of assumptions, but instead draws upon multiple theories, styles, or ideas to gain complementary insights into a subject, or applies different theories in particular cases. It can sometimes seem inelegant or lacking in simplicity, and eclectics are sometimes criticized for lack of consistency in their thinking.

Signalen van vitaliteit

vitaliteit 2

Naar: het gekwetste zelf van W. Haver en A. Pesso

Het echte zelf komt aan bod via energie, signalen van vitaliteit. Het samen volgen van die energie leidt naar meer leven, meer zelfrealisatie, naar een functioneren meer in overeenstemming met het echte zelf.

Energie heeft een lichamelijke component. Lichaamssignalen helpen ons op het spoor te komen van deze energie. Zij zijn een wegwijzer naar een gevoel of een ervaring, naar het echte zelf.

Je kunt het lichaam zien als een soort scherm, een display waarop het zelf op betrouwbare wijze zichtbaar wordt.

Bijvoorbeeld: spanning in het lichaam, warmte- of koudegevoel, pijnlijke of krampachtige gevoelens in het lichaam, transpireren, beven, trillen etc.

Leer deze signalen te zien als een hulpmiddel, als vriend en niet als vijand.

Daarnaast zijn emoties een wegwijzer naar energie. Zoals angst, verlegenheid, schuldgevoelens etc.

Zoek naar een weg om bevroren energie om te zetten in een reele uitdrukking. Dan ontstaat zelfrealisatie. Wat betekent dat men ook kwetsbaarder wordt.

Expressie van de energie betekent een beweging van bepaalde gevoelskwaliteiten en betekenisgeving.

Zelfrealisatie is steeds in interactie met anderen.

Bij zelfrealisatie kunnen behoeften en gevoelens een kans krijgen om aan bod te komen en een positief, erkennend antwoord van een significante ander te verkrijgen, zodat de behoeften en gevoelens gevalideerd worden.

Zingeving is na energie, beweging en interactie de stappen die een mens kan doorlopen bij het wordingsproces van het echte zelf.

We leren daarbij betekenis te geven aan wat we meemaken, zodat we de implicatie van de ervaring kunnen vasthouden, veralgemeniseren en herinneren.

Schenk ons je glimlach

Als je iemand ontmoet zonder glimlach, schenk hem dan de jouwe.
Lao Tse

Feedback: blinde vlekken

blinde vlek 6. doordenker

Over blinde vlekken

Wikipedia:
Blinde vlek kan verwijzen naar:
De blinde vlek van het netvlies achter in het oog
Blinde vlek (psychologie), het onvermogen om voor de hand liggende  fenomenen waar te nemen, vooral als ze voor die persoon normaal of vanzelfsprekend zijn
Blinde Vlek, een dorp uit de zevendelige Harry Potter-boekenserie van de Britse schrijfster Joanne Rowling.

Blinde vlek en biologie

De blinde vlek is een deel van het netvlies achter in het oog waar de oogzenuw het oog verlaat. Hier zitten geen zintuigcellen. Met andere woorden; op deze plaats is ieder mens blind. Dit verklaart de naam ook. De blinde vlek wordt normaal niet waargenomen. De hersenen vullen het ontbrekende deel van het beeld aan met de kleuren van de omringende staafjes en kegeltjes zodat de structuren die een mens ziet niet onderbroken lijken. De blinde vlek kan echter wel worden aangetoond door een kruisje en een rondje te tekenen op een onderlinge afstand van ongeveer 15 cm.
Probeer dit uit op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Blinde_vlek_(biologie)

Blinde vlekken kunnen tot misverstanden in communicatie leiden. Lees: http://nl.wikipedia.org/wiki/Blinde_vlek_(psychologie)

Roos Vonk over blinde vlekken: http://www.zelfkennis.nl/columns/blinde-vlekken.

Het johari-venster

johari venster

Lijstje vol blinde vlekken

– beledigd voelen
– tekort gedaan voelen
– geven, geven, weggeven
– op erkenning wachten
– veroordelen, beoordelen
– te snel grip willen hebben
– bedisselen
– beleren
– plakken
– benauwen
– enthousiasme
– intelligent willen zijn
– inmengen, bemoeien
– empathie
– inactiviteit
– te weinig initiatief
– beschuldigen
– vermijden
– niet leren van fouten
– veeleisendheid
– onoprechtheid
– de balk in eigen oog niet zien
– naar believen aan te vullen … … …

betutteling